Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste


REKISTERINPITÄJÄ

EKOTAR Design, Y: 3109050-4

Tiia Korhonen (toiminimiyrittäjä)

Savonkatu 17

87100 Kajaani

Puh. +358451583200

ekotardesign@gmail.com

REKISTERIN KÄSITTELIJÄ

Tiia Korhonen

Puh. +358451583200

ekotardesign@gmail.com

REKISTERIN NIMI

EKOTAR Design verkkokaupan asiakasrekisteri

EKOTAR Design maksupalvelu Klarna Bank AB -asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

Rekisteriin kerätään henkilötietoja asiakassuhteen ylläpitämiseen, yhteydenottoihin, maksuihin, laskutukseen ja markkinointitarkoituksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää omien henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaasta kerätään seuraavia tietoja: Etu- ja sukunimi, osoite, postitoimipaikka, paikkakunta, puhelinumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi ja y-tunnus, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista / tuotteista ja niiden muutoksiin (palautus/reklamaatiotiedot) laskutustiedot ja muuhun asiakassuhteeseen liittyvät tiedot. Asiakkaan maksutiedot kerätään EKOTAR Designille ja Klarna Bank Ab:lle.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastietoja kerätään nettisivuilla täytettävillä verkkokaupan tilaussivulla, lomakkeilla, sähköpostiviesteillä, puhelimitse, tekstiviestillä, sosiaalisen median kautta tekemillä yhteydenotoilla, tapahtumissa, asiakastapaamisissa ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen ylläpitämiseen, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien yhteydessä, tilauksia toimitettaessa, laskujen perinnässä, sekä viranomaisten niin edellyttäessä ja lain salliessa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan asiakassuhteen ylläpitämisen ajan. Tilaus-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan pidempään laissa asetettujen velvoitteiden mukaan. Tarpeettomat tiedot hävitetään asianmukaisesti.

YHTEISÖPALVELUT

Sivuilla olevia yhteisöpalveluiden kuvakkeita painamalla asiakas lähettää käyttötietoja kyseiselle valitsemalleen yhteisöpalvelulle. Esimerkiksi mennessä jälleenmyyjän, facebookin, instagramin tai pinterestin nettisivuille tai verkkokauppaan käyttötiedot siirtyvät yhteisöpalvelulle. Jokaisen palveluntarjoajan tietosuojaselosteeseen tulee tutustua erikseen. Mennessä toiselle yhteisöpalvelun tarjoajan sivulle, EKOTAR Design ei ole näistä vastuussa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietoja suojataan ulkopuolisilta asiaankuuluvalla ja vastuullisella tavalla, kuten salasanoilla, palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla. Laskutuksen tulosteet säilytetään lukkojen takana mapissa. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS

Henkilöllä on oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa ja vaatia niihin oikaisua tai lisätä puuttuvaa tietoa. Tarkistukseen ja korjausvaatimukseen henkilön täytyy pystyä todistamaan henkilöllisyytensä virallisella todistuksella pyydettäessä. Pyyntö tulee tehdä rekisterin pitäjälle kirjallisella ja allekirjoitetulla asiakirjalla tai käydä henkilökohtaisesti tekemässä pyyntö sovitussa paikassa.

Asiakas voi vaatia asiakastietojen päivittämistä rekisterinhaltialta.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista markkinointitarkoituksiin. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Asiakkaalla on oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä, peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Henkilötietojen poisto on lopullista, eikä tietoja voida enää palauttaa myöhemmin.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

TIETOSUOJASELOSTEET MUUTOKSET

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä